Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima

Red Feniks
Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Požurite da kupite po najnižoj ceni u početnoj fazi izgradnje!
167 odličnih apartmana od 34 do 200 m2 u kompleksu na 14 spratova smještenom na obali Budvanske rivijere - odlično mesto za stalni boravak i rekreaciju na Jadranu.
Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Požurite da kupite po najnižoj ceni u početnoj fazi izgradnje! 167 odličnih apartmana od 34 do 200 m2 u kompleksu na 14 spratova smještenom na obali Budvanske rivijere - odlično mesto za stalni boravak i rekreaciju na Jadranu.
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Požurite da kupite po najnižoj ceni u početnoj fazi izgradnje!
167 odličnih apartmana od 34 do 200 m2 u kompleksu na 14 spratova smještenom na obali Budvanske rivijere - odlično mesto za stalni boravak i rekreaciju na Jadranu.
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski rezidencijalni kompleks u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Best offer
Premium
Hotel Apartments
€ 108 570
ID: 
A4-978
Tip: 
Stan
Lokacija:
Oper:
Sprat: 
2
Ukupno spratova: 
13
Površina: 
36 m2
Udaljenost od mora: 
200 m
Pogled na more: 
Da
Spavaće sobe:
Kupatila:
WC:
Stanje:
Stanje:
Karakteristike i oprema: 
balkon/terasa
lift
klima uređaj
Others:

Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Požurite da kupite po najnižoj ceni u početnoj fazi izgradnje!

167 odličnih apartmana od 34 do 200 m2 u kompleksu na 14 spratova smještenom na obali Budvanske rivijere - odlično mesto za stalni boravak i rekreaciju na Jadranu. Moderno arhitektonsko savršenstvo, panoramski pogled na planine, lazurno more i ostrvo Sv. Štefana - biser Crne Gore.
Stanovi u ovom kompleksu su velika poslovna investicija u evrozoni.
U kompleksu: Concierge usluga 24 sata »,

Za ljubitelje zdravog načina života: dva bazena, SPA i fitnes centar. Glavni naglasak kompleksa je vellness centar. Ovde možete da vratite snagu, očistite telo, napunite se novom energijom i nabavite kozmetičke postupke za podmlađivanje i negu kože lica i tela.

Za gurmane: Lobi bar, gde će vam biti ponuđen bogat izbor finih vina i mediteranskih jela, i restoran sa posebnim menijem. Na vaš zahtev, kuvar restorana zajedno sa nutricionistom može pripremiti individualni meni sa tradicionalnom jadranskom kuhinjom, ali bez viška kalorija.
Za ljubitelje mediteranske flore: Pejzažni dizajn sa parkom i osamljenim mestima gde se možete sakriti sa knjigom ili uzeti NAP u senci oleandra.
Za mlađe goste kompleksa nalazi se zatvorena dečja soba sa video nadzorom, kao i spoljno igralište i bazen za decu.

OPIS U kompleksu je 167 apartmana.
Površina apartmana je od 32 do 206 m2.
Konstruktivna šema zgrade monolitni armirano-betonski okvir sa armirano-betonskim temeljem.
Brzi liftovi sa  nosivosti 1000 kg i 630 kg.
Mehanička filtracija vode za piće je centralizovana.
Podzemni parking na 4 nivoa.
Neono osvetljena stepeništa.
Proti pozarna metalna vrata.
Zvučno izolacioni sloj.
Bojler u svakom stanu.
Sistem grijanja na krovu, sistem obračuna i čeličnih grijača.
Prozori i balkonska vrata od aluminijumskog profila sa staklom sa UV zaštitom i ugrađenim elementima za napajanje.
Internet optički kabl za svaki sprat.
Sistem zaštite od požara Udaljenost od plaže je 150 metara.
Restoran u prizemlju sa 40 mesta.


Investitor nudi sledecu mogucnost placenja:

50% - 50%70% - 30%90% - 10%
prices from the list discount 2,5%discount 5%
10% deposit10% deposit10% deposit
40% after signing contract60% ater the signing contract 80% after signing contract 
20% after 3 month -- --
10% after 3 month10% after 6 month --
10% after 3 month10% after 3 month --
10% 01.06.2021.10% 01.06.2021.10% 01.06.2021
B       
1107sea/mountains 49,732900144 217
1108sea/mountains 48,442900140 476
 109
sea/mountains
 37,19
2900
107 851
 110
sea/mountains
 52,01
2900
150 829
 114
sea/mountains
 52,732900152 917
 115
sea/mountains
 37,77
2900
109 533
        
A       
1101sea/mountains 48,412850137 968
1102sea/mountains 48,18
2850
137 313
1103sea/mountains 39,302850112 005
11041sea/mountains 50,242850143 184
11051
sea/mountains
 50,83
2850
144 865
11061
sea/mountains
 39,69
2850
113 116
        
A       
22011
sea/mountains
 47,662850135 831
22021
sea/mountains
 47,872850135 004
22031
sea/mountains
 39,802850112 005
22041
sea/mountains
 49,222850140 277
22051
sea/mountains
 50,032850142 585
22061
sea/mountains
 39,692850113 116
        
A       
55011sea/mountains 48,372900140 273
55021
sea/mountains
 48,192900139 751
55031
sea/mountains
 39,292900113 941
55041
sea/mountains
 49,302900142 970
55051
sea/mountains
 49,842900144 536
55061
sea/mountains
 39,362900114 144
        
 B      
55091
sea/mountains
 36,193000108 570
55101
sea/mountains
 107,523200344 064
        
 A      
66011
sea/mountains
 48,723000146 160
66021
sea/mountains
 48,693000146 070
66031
sea/mountains
 39,283000117 840
66041
sea/mountains
 49,993000149 970
66051
sea/mountains
 50,253000150 750
66061
sea/mountains
 39,163000117 480
        
 B      
66071
sea/mountains
 48,603100150 660
66081
sea/mountains
 47,603100147 560
66091
sea/mountains
 36,093100111 879
66121
sea/mountains
 46,983200150 336
        
 A      
66011
sea/mountains
 48,723000146 160
66021
sea/mountains
 48,693000146 070
66031
sea/mountains
 39,283000117 840
66041
sea/mountains
 49,993000149 970
66051
sea/mountains
 50,253000150 750
66061
sea/mountains
 39,163000117 480
        
 A      
77011
sea/mountains
 49,033100151 993
77021
sea/mountains
 49,193100152 489
77031
sea/mountains
 39,263100121 706
77041
sea/mountains
 50,463100156 426
77051
sea/mountains
 50,363100156 116
77061
sea/mountains
 38,683100119 908
        
 B      
88071
sea/mountains
 50,153200160 480
88081
sea/mountains
 48,353200154 720
        
 A      
8801 
sea/mountains
 49,033100151 993
8802 
sea/mountains
 49,193100152 489
8803 
sea/mountains
 39,263100121 706
8804 
sea/mountains
 50,463100156 426
8805 
sea/mountains
 50,363100156 116
8806 
sea/mountains
 38,683100119 908

Saznajte više o nekretnini

Slična imovina

14
Hotel Apartments
45 sq. m
Spavaće sobe:
studio
€ 117 000
Novi complex u Becici
Becici, Region Budva
U Tabela ne prikazuje sve raspoložive stanove. Za vise informacije obratite se našim menadžerima. Na...
19
Hotel Apartments
54 sq. m
Spavaće sobe:
1
€ 115 000
Stanovi u novom luksuznom kompleksu u Tivtu
Tivat, Region Tivat
Luxury Residences je višenamjenski životni prostor sa 16 apartmana u Tivtu, Crna Gora. Stanovi dostupni na...
19
Best offer
Premium
Hotel Apartments
Hot property
43 sq. m
Spavaće sobe:
1
€ 99 000
Stan na prvoj liniji, sa odličnim potencijalom za iznajmljivanje
Dobra Voda, Region Bar and Ulcinj
Prodaje se vrlo dobar stan na prvoj liniji. Stambena površina - 38 m2. Jedna spavaća soba, jedno...