Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima

Red Feniks
Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Prodaja počinje 4.
Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Prodaja počinje 4.
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Prodaja počinje 4.
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel u Crnoj Gori na prodaju, hotelski konceptualni apartman za prodaju u Becici
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotel na prodaju u Region Budva, hotelski apartman za prodaju u Evropi, hotelski apartman u Evropi
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, ulaganja sa zagarantovanim prihodom od zakupa, servisirani apartmani na prodaju
Novi luksuzni hotelski stambeni kompleks sa tri spavaće sobe u Bečićima, hotelska rezidencija za prodaju u Crnoj Gori, hotelski apartman za prodaju u Region Budva
Best offer
Premium
Hotel Apartments
€ 443 170
ID: 
A4-978-2
Tip: 
Stan
Lokacija:
Oper:
Sprat: 
13
Ukupno spratova: 
13
Površina: 
126 m2
Udaljenost od mora: 
200 m
Pogled na more: 
Da
Spavaće sobe:
Kupatila:
WC:
Stanje:
Stanje:
Karakteristike i oprema: 
balkon/terasa
lift
klima uređaj
Others:

Novi luksuzni stambeni kompleks u Bečićima !!! Prodaja počinje 4. aprila! Požurite da kupite po najnižoj ceni u početnoj fazi izgradnje!

167 odličnih stanova od 34 m2 do 200 m2 u kompleksu od 14 spratova smeštenom na obali Budvanske rivijere - odličnom mestu za trajni boravak i rekreaciju na Jadranu. Savremeno arhitektonsko savršenstvo, panoramski pogled na planine, azurno more i ostrvo Sveti Stefan - biser Crne Gore. Stanovi u ovom kompleksu velika su poslovna investicija u evrozoni.

U kompleksu: vratar usluga 24 sata »,

Za ljubitelje zdravog načina života: Dva bazena, SPA i fitnes centar. Glavni vrhunac kompleksa je vellness centar. Ovde možete vratiti snagu, očistiti telo, napuniti se novom energijom i dobiti kozmetičke postupke za podmlađivanje i negu kože lica i tela.

Za gurmane: Lobbi bar, gde će vam biti ponuđen bogat izbor finih vina i mediteranskih jela, i restoran sa posebnim menijem. Na vaš zahtev, kuvar restorana zajedno sa nutricionistom može razviti individualni meni sa tradicionalnom jadranskom kuhinjom, ali bez viška kalorija.
Za ljubitelje mediteranske flore: Dizajn pejzaža sa parkom i osamljenim mestima gde se možete sakriti knjigom ili uzeti NAP u senci oleandra.
Za mlađe goste kompleksa postoji zatvorena dečija soba sa video nadzorom, kao i otvoreno igralište i bazen za decu.


OPIS

U kompleksu se nalazi 167 apartmana.
Površina apartmana je od 32 do 206 m2.
Konstruktivna šema kuće monolitni armirano-betonski okvir sa armirano-betonskim temeljima.
Brzi liftovi sa tihim koracima i otvaranjem, nosivosti 1000 kg i 630 kg.
Mehaničko filtriranje vode za piće je centralizovano.
Podzemni parking na 4 nivoa.
Neosvetljena stepeništa.
Metalna vrata protivpožarna.
Cementno-peskovita košuljica, zvučno izolacioni sloj.
Kotao za grejanje vode u svakom stanu.
Sistem grejanja na krovnom grejanju, sistem obračuna i čeličnih grejača.
Prozori i balkonska vrata od aluminijumskih profila sa staklom sa UV zaštitom i ugrađenim elementima napajanja.
Optički kabl za Internet do svakog sprata.
Sistem zaštite od požara.
Udaljenost do plaže je 150 metara.
Restoran u prizemlju sa 40 mesta.


Programer nudi sledeće rate:

50% - 50%70% - 30%90% - 10%
prices from the list discount 2,5%discount 5%
10% deposit10% deposit10% deposit
40% after signing contract60% ater the signing contract 80% after signing contract 
20% after 3 month -- --
10% after 3 month10% after 6 month --
10% after 3 month10% after 3 month --
10% 01.06.2021.10% 01.06.2021.10% 01.06.2021

Construction of a new project in Becici you can find HERE 

Available apartments:

B      
1313033sea184,193300Reserved
       
A      
1313013sea129,413350433 523
1313023sea126,623350424 177
       

Saznajte više o nekretnini

Slična imovina

18
Best offer
Hotel Apartments
190 sq. m
Spavaće sobe:
3
€ 475 000
Prodaju hotelske rezidencije u Crnoj Gori, Bečići.
Becici, Region Budva
Prodaju hotelske rezidencije u Crnoj Gori, Bečići. Prostrani trosoban stan nalazi se u novom stambenom...
19
Best offer
Hotel Apartments
104 sq. m
Spavaće sobe:
3
€ 416 000
Prodaju hotelske rezidencije u Crnoj Gori, Bečići / Budva
Becici, Region Budva
Prodaje se prostrani svetao stan u novom kompleksu, u Bečićima. Odlična investicija. Iznajmljivanje u...
8
Best offer
Hotel Apartments
152 sq. m
Spavaće sobe:
2
€ 440 000
Dvoetažni stan u Condo, Crna Gora, Budva / Bečići
Becici, Region Budva
Na prodaju novi dvosoban trosoban stan sa 2 spavaće sobe s panoramskim pogledom na more, velikom terasom i...