Usluge

Savjetovanje za investitore

Crna Gora ima potencijal da postane magnet za ulaganja zbog svog ekonomskog sistema fokusiranog na

Dobivanje boravišne dozvole

Izdavanje boravišne dozvole u Crnoj Gori prilikom kupovine nepokretnosti.

Ministarstvo unutrašnjih

Upravljanje vlasništvom

Prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore za prethodnu godinu, vlasnici nekretnina ostvaruju povrat

Servis i podrška kupovine imovine

Zakon o vlasničkim i vlasničkim pravima Crne Gore koji reguliše vlasnička prava u Crnoj Gori od 2009.

Usluga smeštaja

Crna Gora ima veliki izbor hotela i turističkih apartmana koji nude smještaj za sve budžete i želje.

Pregled nekretnine

Jedna od ključnih faza kupovine nekretnine je razgledanje. Međutim, nije uvek lako znati šta treba tražiti