Dobijanje boravišne dozvole

Dobivanje boravišne dozvole

Izdavanje boravišne dozvole u Crnoj Gori prilikom kupovine nepokretnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore objavilo je zakon kojim su strancima predviđeni novi uslovi za život i smještaj.

Pored tradicionalnih osnova za izdavanje dozvole boravka u Crnoj Gori (tj. Spajanja porodice, obrazovanja, lečenja itd.), Član 36 predviđa mogućnost davanja dozvole boravka vlasnicima imovine u zemlji. Član 51 precizira ovu inovaciju i objašnjava kako dobiti dozvolu boravka u republici Crnoj Gori.

Dozvola za prebivanje izdaje se strancu koji ispunjava uslove iz člana 37. ovog zakona, a kao potvrdu i dokaz valjanosti zahteva dostaviće vlasničko uverenje kojim se potvrđuje pravo vlasništva nad nekretninom. u Crnoj Gori (ne postoji minimalna vrijednost imovine).

Da biste dobili dozvolu boravka u Crnoj Gori na osnovu mandata, potrebno je dostaviti vlasnička dokumenta, potvrde o postojanju sredstava za život ili sredstva za život, zdravstveno osiguranje i važeći pasoš. Preduslovi su: nepostojanje krivične evidencije i dokaza o činjenici da ta osoba ne predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti Crne Gore.

Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći sa boravišnom dozvolom u Crnoj Gori. Molimo pošaljite nam imejl za više informacija.